Здесь все начиналось!
Руководитель ЖКХ 379 17 81
Бухгалтер 379 17 73
Служба безопасности(круглосуточно) 379 17 83 
ФорумФорум  ГалереяГалерея  РегистрацияРегистрация  Вход  


Поделиться
 

 Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор

Перейти вниз 
АвторСообщение
Ingvar

Ingvar

Сообщения : 17
Дата регистрации : 2011-08-29

Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор Empty
СообщениеТема: Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор   Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор EmptyПн Сен 05 2011, 06:44

Для того, чтобы можно было самому проконсультироваться с юристом. Впрочем, можно и не полный пакет (т.е. документы, кроме тех, что уже здесь выложены).
Вернуться к началу Перейти вниз
Admin
Admin


Сообщения : 44
Дата регистрации : 2011-08-22

Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор Empty
СообщениеТема: Инвестиционный договор   Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор EmptyПн Сен 05 2011, 07:03

Инвестиционный договор (могут быть мелкие отличия с нынешними)

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР №______

м. Київ «__» липня 2011 р.

Громадянин(-ка) України ________, ідентифікаційний номер _______, який (яка) мешкає за адресою: Україна, місто _______, паспорт серії _______, виданий _______ року, яка в подальшому іменується Інвестор, з однієї сторони,
та
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІФК», ліцензія ДКЦПФР на здійснення діяльності з управління активами серія АГ №399353 від 02.11.2010 р., яке діє за свій рахунок від імені та в інтересах Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Авангард», код за ЄДРІСІ 233240, яке в подальшому іменується Фонд, в особі директора Захарчука Руслана Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони,
які спільно за текстом іменуються Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються в наступному значенні:
1.1.1. Будинок – житловий будинок будівельний №2, черги №1 в складі житлового будівництва між вул. Новомостицькою та вул. Замковецькою в Подільському районі міста Києва, будівництво якого здійснюється на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:85:227:0221, державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ №931249, виданий Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 25 травня 2010 року, зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №03-8-00070, виданий на підставі рішення Київської міської ради №450/1506 від 23.04.2009 року, дозвіл на виконання будівельних робіт №2393-Пд від 14.03.2011 року, виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві, Позитивний висновок №485-2010/ЦБ комплексної державної експертизи щодо проекту «Житлове будівництво між вул. Новомостицькою та вул. Замковецькою в Подільському районі міста Києва» Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – центральна служба української державної будівельної експертизи» (ДП «Укрдержбудекспертиза») від 02.03.2011 року.
1.1.2. Об’єкт – житлова квартира в Будинку, будівельний номер __, поверх __, кількість кімнат __, загальна проектна площа __ кв. м.
1.1.3. Замовник – замовник будівництва Будинку ОК «Індивідуальних забудовників «Новосел», код ЄДРПОУ 35507847.
1.1.4. Забудовник – ТОВ «Житлово-будівельна компанія «Сфера», код ЄДРПОУ 37025518, що набув свої права на підставі Договору №2393/485-НЗ від 01 квітня 2011 року між ОК «Індивідуальних забудовників «Новосел», як замовником будівництва, та ТОВ «Житлово-будівельна компанія «Сфера», як виконавцем функцій забудовника.
1.1.5. Графік інвестування – Додаток №1 до цього Договору, в якому Сторони визначають стоки здійснення Інвестором платежів за цим Договором.
1.1.6. Загальна проектна площа – площа Об’єкта, що встановлена в підпункті 1.1.2 пункту 1.1. розділу 1 цього Договору.
1.1.7. Фактична загальна площа – загальна площа Об’єкта, що визначена при проведенні технічної інвентаризації Об’єкта.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом цього Договору є інвестиційна участь Інвестора у будівництві Будинку.
2.2. За цим Договором Фонд зобов’язується забезпечити шляхом належного виконання взятих Фондом на себе зобов’язань будівництво Будинку, його введення в експлуатацію та, після оформлення та реєстрації права власності Фонду на Об’єкт, передати Об’єкт у власність Інвестора в порядку, що встановлений цим Договором.
2.3. Інвестор зобов’язується здійснити інвестування Об’єкта шляхом сплати інвестиційних внесків (попередньої оплати вартості Об’єкта) на умовах, в обсягах та в строки, що передбачені цим Договором, а після оформлення і реєстрації права власності Фонду на Об’єкт – отримати Об’єкт у власність в порядку, що встановлений цим Договором. Строки внесення інвестиційних внесків за Договором встановлюються сторонами у Графіку інвестування.
2.4. Фонд має право на оформлення і реєстрацію свого права власності на Об’єкт на підставі Інвестиційного договору №233240-АВ від 14 червня 2011 року, укладеного між Фондом та Забудовником.
2.5. Сторони визначили, що Об’єкт передається Фондом у власність Інвестора виключно після здійснення Інвестором усіх інвестиційних внесків за цим Договором (в тому числі із врахуванням платежів згідно з п.4.5. – 4.6. розділу 4 цього Договору) шляхом укладення договору купівлі-продажу Об’єкта, що посвідчується нотаріально. Після укладення договору купівлі-продажу Об’єкта кошти, сплачені Інвестором за цим Договором, в повному обсязі зараховуються як оплата за таким договором купівлі-продажу Об’єкта.
2.6. Сторони укладають договір купівлі-продажу Об’єкта на умовах, передбачених цим Договором, не пізніше 3 (трьох) місяців із дня отримання документу про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Будинку відповідно до чинного законодавства України, оформлення (в тому числі – реєстрації) права власності Фонду на Об’єкт та отримання Фондом документів, що є необхідними для укладення та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу Об’єкта. Про дату підписання договору купівлі-продажу Об’єкта Фонд повідомляє Інвестора письмово не менше ніж за 7 календарних днів до такої дати.
2.7. Договір купівлі-продажу Об’єкта укладається за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12-А. У разі зміни вказаної адреси Фонд зобов’язаний письмово повідомити Інвестора про це та вказати нову адресу, за якою буде здійснюватися укладення договору купівлі-продажу Об’єкта. Усі витрати пов’язані з укладанням та нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу Об’єкта сплачуються Інвестором.
2.8. Фонд передає Інвестору Об’єкт разом з технічним паспортом за актом прийому-передачі в день укладення договору купівлі-продажу Об’єкта.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄКТА
3.1. Об’єкт має наступні характеристики:
а/ загальна проектна площа: ____ кв. м; фактична загальна площа визначається за результатами проведення технічної інвентаризації Об’єкта після завершення будівництва Будинку та введення його в експлуатацію;
б/ Перелік будівельних робіт, які повинні бути виконані в Об’єкті на момент передачі Об’єкта Інвестору, викладений в Додатку №2 до цього Договору.

4. ВАРТІСТЬ ОБ’ЄКТА (ЦІНА ДОГОВОРУ) ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Розмір загального інвестиційного внеску за Об’єкт, що сплачує Інвестор, дорівнює ціні продажу (вартості) Об’єкта, що визначається Фондом на момент здійснення Інвестором оплати за Об’єкт відповідно до умов цього Договору. Розмір загального інвестиційного внеску (вартість Об’єкта), визначений Фондом з урахуванням коригування на момент його оплати, вважається договірним.
4.2. Розмір загального інвестиційного внеску, що складає вартість Об’єкта на момент укладення цього Договору, становить __________ (__________ тисяч __________ гривень __ копійок) гривень без ПДВ. Вказаний розмір загального інвестиційного внеску підлягає коригуванню Фондом, у несплаченій Інвестором частині, на момент оплати в порядку, встановленому п.4.3. розділу 4 цього Договору. Після повної сплати Інвестором загального інвестиційного внесу (повної оплати вартості Об’єкта) відповідно до умов цього Договору, вартість Об’єкта не може бути змінена Фондом крім випадку, передбаченого п.4.5. Договору.
4.3. Сторони встановили наступний порядок розрахунку розміру кожного окремого платежу (окремих частин загального інвестиційного внеску) згідно з Графіком інвестування та, відповідно, порядок коригування (зміни) Фондом загального інвестиційного внеску за Об’єкт (вартості Об’єкта):
4.3.1. Для розрахунку розміру кожного окремого платежу (окремих частин загального інвестиційного внеску), що має бути здійснений Інвестором відповідно до Графіку інвестування, Сторони домовились використовувати наступні формули:
4.3.1.1. Протягом періоду часу з дати укладання цього Договору (включно) та до 15.07.2011 року (включно) Сторони застосовують таку формулу (Формула-1):
П = К * Б
4.3.1.2. Протягом періоду часу з 16.07.2011 (включно) та до 31.08.2011 року (включно) Сторони застосовують таку формулу (Формула-2):
П = К * Б * К1
4.3.1.3. Протягом періоду часу з 01.09.2011 (включно) та до 31.12.2011 року (включно) Сторони застосовують таку формулу (Формула-2):
П = К * Б1 * К1
4.3.2. При використанні вказаних формул Сторони погодили наступні терміни, позначки та символи:
Вимірна одиниця Об’єкта – одна вимірна одиниця Об’єкта складає 1 (один) квадратний метр загальної проектної площі Об’єкта.
П – сума платежу, що має бути сплачений Інвестором на відповідну дату, що встановлена Графіком інвестування
Б – базова вартість 1 (однієї) вимірної одиниці Об’єкта, що, на день укладення цього Договору, становить __________ (__________ тисяч __________ гривень __ копійок) гривень без ПДВ;
Б1 – базова вартість 1 (однієї) вимірної одиниці Об’єкта, що встановлюється Фондом на дату здійснення Інвестором чергового інвестиційного платежу;
К – кількість вимірних одиниць Об’єкта, що має бути оплачена на дату, встановлену Графіком інвестування;
К1 – частка від ділення офіційного курсу долара Сполучених штатів Америки у гривнях, що встановлений Національним банком України на дату укладення цього Договору, на офіційний курс долара Сполучених штатів Америки у гривнях, встановлений Національним банком України на дату здійснення конкретного платежу згідно із Графіком інвестування. При цьому Сторони встановили, що якщо станом на дату здійснення конкретного платежу згідно із Графіком інвестування існує ситуація, коли частка від ділення офіційного курсу долара Сполучених штатів Америки у гривнях, що встановлений Національним банком України на дату здійснення конкретного платежу згідно із Графіком інвестування, на офіційний курс долара Сполучених штатів Америки у гривнях, що встановлений Національним банком України на дату укладення цього Договору, становить менше або дорівнює одиниці, то значення змінної К1 буде рівним 1 (одиниці).
* –математична дія “множення”;
4.3.3. Сторони встановили, та погодили, що Фонд в односторонньому порядку визначає розмір змінної Б1 для застосування у Формулі-2. У разі, якщо Фонд встановлює значення змінної Б1, що відрізняється від значення змінної Б, встановленої цим Договором, то Фонд письмово повідомляє про це Інвестора шляхом направлення Інвестору поштового повідомлення. У разі, якщо Інвестор протягом двох тижнів після направлення йому вказаного повідомлення, письмово не повідомить Фонд про свою незгоду з визначеними Фондом розміром змінної Б1, то визначений Фондом розмір змінної Б1 діє з дати направлення Інвестору такого повідомлення. У разі отриманням Фондом від Інвестора письмового документу, що підтверджує незгоду Інвестора з визначеним Фондом розміром змінної Б1, то Сторони діють в порядку визначеному п. 7.4. розділу 7 цього Договору.
4.3.4. У разі здійснення Інвестором інвестування Об’єкта (сплати вартості Об’єкта) згідно з Графіком інвестування, загальний інвестиційний внесок за Об’єкт (вартість Об’єкта) дорівнює математичній сумі всіх платежів, що будуть сплачені Інвестором згідно із встановленим цим Договором Графіком інвестування (в будь-якому разі загальний інвестиційний внесок за Договором (вартість Об’єкта) не може бути меншим суми, що встановлена п.4.4. цього Договору).
4.4. Сторони встановили, що сума коштів у гривнях, що має бути внесена Інвестором на банківський рахунок Фонду для виконання своїх грошових зобов’язань за цим Договором, в будь-якому разі не може бути меншою від суми, що складає __________ (__________ тисяч __________ гривень __ копійок) гривень без ПДВ.
4.5. Крім випадків коригування вартості Об’єкта Фондом в порядку, встановленому п. 4.3. розділу 4 цього Договору, вартість Об’єкта підлягає обов’язковому коригуванню до укладення договору купівлі-продажу Об’єкта у випадку, якщо фактична загальна площа Об’єкта за результатами проведення технічної інвентаризації Об’єкта після завершення будівництва Будинку та прийняття його в експлуатацію, виявиться більшою або меншою від загальної проектної площі Об’єкта, передбаченої цим Договором.
4.6. Для цілей коригування договірної вартості Об’єкта у випадку, передбаченому пунктом 4.5. цього Договору, Сторони погоджують, що вартість 1 (одного) квадратного метра загальної проектної площі Об’єкта у гривнях, без ПДВ, визначається як середня вартість одного квадратного метра загальної площі Об’єкта. Сторони встановили, що середня вартість одного квадратного метра загальної проектної площі Об’єкта розраховується як частка від ділення загального інвестиційного внеску за Об’єкт (повної вартості Об’єкта) на дату проведення розрахунку, на загальну проектну площу Об’єкта. Вказана середня вартість одного квадратного метра загальної проектної площі Об’єкта розраховується та застосовується виключно для цілей коригування договірної вартості Об’єкта у випадку, передбаченому пунктом 4.5. цього Договору.
4.7. Інвестор сплачує Фонду інвестиційні внески (попередню оплату за Об’єкт) в строки, що встановлені Сторонами у Графіку інвестування та у розмірах, що визначаються Фондом у порядку, що встановлений цим Договором.
4.8. Оплата вартості Об’єкта здійснюється Інвестором на підставі цього Договору. На вимогу Інвестора Фонд може надати Інвестору рахунок, в якому буде визначений загальний розмір інвестиційного внеску за Договором (вартість Об’єкта), що розрахований на дату надання такого рахунку, а також буде вказаний розмір поточного часткового інвестиційного внеску, що також розрахований на дату надання такого рахунку. Вказаний рахунок дійсний один день – на дату його видачі.
4.9. У разі, якщо вартість Об’єкта збільшується, Інвестор, відповідно до умов п.4.5. цього Договору, здійснює оплату збільшення вартості до дня укладення договору купівлі-продажу Об’єкта.
4.10. У разі, якщо вартість Об’єкта зменшується, Фонд, відповідно до умов п.4.5. цього Договору, повертає Інвестору надмірно сплачені грошові кошти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу Об’єкта.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Фонд має право:
5.1.1. вимагати від Інвестора належного виконання грошових зобов’язань за цим Договором.
5.2. Фонд зобов’язаний:
5.2.1. забезпечити, шляхом належного виконання взятих Фондом на себе зобов’язань, будівництво Будинку з додержанням будівельних норм, стандартів і правил відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та введення його в експлуатацію;
5.2.2. передати Об’єкт у власність Інвестора на підставі договору купівлі-продажу Об’єкта, що буде укладений Сторонами та нотаріально посвідчений;
5.2.3. своєчасно попереджати Інвестора про наявність обставин, що загрожують якості будівництва або придатності його результату;
5.2.4. забезпечити, що на момент переходу до Інвестора права власності на Об’єкт, Об’єкт не буде нікому іншому проданий та/або іншим способом відчужений, заставлений, перебувати під арештом, у спорі та/або під забороною, обтяжений будь-якими зобов'язаннями перед третіми особами;
5.2.5. на вимогу Інвестора – надавати йому рахунок, в якому буде визначений загальний розмір інвестиційного внеску за Договором (вартість Об’єкта), що розрахований на дату надання такого рахунку, а також буде вказаний розмір поточного часткового інвестиційного внеску, що також розрахований на дату надання такого рахунку. Вказаний рахунок дійсний один день – на дату його видачі.
5.3. Інвестор має право:
5.3.1. вимагати від Фонду належного виконання зобов’язань за цим Договором;
5.4. Інвестор зобов’язаний:
5.4.1. належним чином виконувати грошові зобов’язання за цим Договором, в тому числі – сплачувати кошти згідно з Графіком інвестування;
5.4.2. прийняти від Фонду Об’єкт у власність на підставі договору купівлі-продажу Об’єкта, що буде укладений Сторонами та нотаріально посвідчений.
5.4.3. оплатити усі витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу Об’єкта, що укладається згідно з п.2.5. розділу 2 цього Договору.
5.5. У разі якщо Інвестор хоче передати третій стороні свої права та зобов’язання, передбачені цим Договором, Інвестор звертається до Фонду із заявою про зміну сторони цього Договору. В разі погодження Фондом такої зміни, Сторони укладають відповідний договір про відступлення прав та обов’язків. При цьому розмір інвестиційного внеску та вартість Об’єкта збільшується на 2% (два відсотки).
5.6. У разі, якщо Інвестор хоче змінити Об’єкт, первісно визначений цим Договором, Інвестор звертається до Фонду із заявою про зміну Об’єкта. Якщо Фонд погоджується на зміну Об’єкта, між Сторонами укладається відповідний договір.
5.6.1. У разі, якщо новий Об’єкт має таку ж саму або меншу загальну проектну площу, Інвестор сплачує 1% (один відсоток) від вартості Об’єкта, що буде замінений. При цьому розмір загального інвестиційного внеску за новий Об’єкт розраховується по вартості 1 (одного) квадратного метра загальної проектної площі нового Об’єкта на день узгодження в письмовій формі зміни Об’єкта. Всі витрати, пов’язані з зміною Об’єкта, сплачуються Інвестором.
5.6.2. Доплата Інвестором вартості нового Об’єкта здійснюється в терміни, зазначені в цьому Договорі для Об’єкта, первісно визначеного цим Договором.
5.6.3. У разі, якщо в результаті зміни Об’єкта Фонд зобов’язаний повернути Інвестору різницю між вартістю Об’єктів, що замінюються, ця сума сплачується Інвестору протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з моменту узгодження в письмовій формі зміни Об’єкта. Повернення коштів здійснюється виключно в безготівковій формі на банківський рахунок Інвестора, про який Інвестор зобов’язаний повідомити Фонд письмово.
5.7. У разі якщо Інвестор хоче змінити характеристики Об’єкта, визначені цим Договором, Інвестор звертається до Фонду із заявою про зміну характеристик Об’єкта. Якщо Фонд погоджується на зміну характеристик Об’єкта, визначених цим Договором, між Сторонами укладається відповідний договір.
5.8. В день укладення договору купівлі-продажу Об’єкта Інвестор зобов’язаний укласти з експлуатаційним підприємством, визначеним Замовником та Забудовником, договір про участь власника Об’єкта у витратах на утримання Будинку та прибудинкової території на умовах експлуатуючого підприємства. У разі, якщо Сторони погодять можливість використання Інвестором Об’єкта до укладення договору купівлі-продажу Об’єкта, то Інвестор зобов’язується відшкодовувати витрати на обслуговування та утримання Об’єкта, Будинку й прибудинкової території з моменту початку використання Об’єкта Інвестором.
5.9. Інвестор надає Фонду та/або Замовнику та/або Забудовнику право на безоплатну передачу до комунальної власності територіальної громади м. Києва та/або міським комунальним чи іншої форми власності підприємствам, організаціям, установам інженерних, комунікаційних та будь-яких інших мереж (в тому числі, але не виключно – зовнішньобудинкові інженерні мережі, водогін, господарсько-побутова каналізація, зливова каналізація, кабельні електричні лінії, трансформаторні підстанції, мережі тепло-, енерго-, водопостачання та водовідведення, окремо розташовані та/або вбудовані бойлерні, насосні з обладнанням, індивідуальні теплові пункти, і т.д.), технічних приміщень, що побудовані разом із Будинком, та/або до яких Будинок приєднаний (підключений).
5.10. Інвестор зобов’язується не проводити без згоди Фонду та/або експлуатуючої організації будь-які будівельні чи монтажні роботи в Об’єкті чи на зовнішніх стінах (елементах) Будинку. У випадку встановлення Інвестором на Об’єкті системи кондиціювання повітря (чи будь-яких інших систем чи пристроїв, приладів, обладнання у складі яких є елементи, що кріпляться ззовні на стінах (на фасадах) Будинку) – Інвестор зобов’язаний погодити з експлуатуючою організацією місце встановлення та схему підключення зовнішніх елементів (блоків) такої системи (пристроїв, приладів, обладнання). Інвестор зобов’язується виконувати вимоги цього пункту і після введення Будинку в експлуатацію та отримання Інвестором Об’єкта у власність.
5.11. Підписанням цього Договору Інвестор надає свою згоду на наступне:
5.11.1. тільки особи, що є власниками квартир в Будинку, що розташовані на першому поверсі Будинку, мають переважне право на користування частинами земельної ділянки, де розміщений Будинок, що знаходяться навпроти таких квартир, в межах ліній, що продовжують зовнішні стіни таких квартир на відстань до 3,75 метрів від східного та західного фасадів (зовнішніх стін) Будинку. Вказане переважне право не поширюється на частини згаданої земельної ділянки, що прилягають до північного та південного фасадів Будинку;
5.11.2. тільки особам, що є власниками квартир в Будинку, що розташовані на першому поверсі Будинку надається переважне право на укладення відповідних документів з власником (законним користувачем) земельної ділянки, на якій розміщений Будинок. Вказані документи укладаються за умови наявності згоди власника (законного користувача) земельної ділянки, на якій розташований Будинок;
5.11.3. визначені в цьому пункті переважні права осіб, що є власниками квартир на першому поверсі Будинку, є переважними щодо усіх інших власників квартир в Будинку.
5.12. Підписанням цього Договору Інвестор надає свою згоду, підтверджує своє рішення про приєднання та приєднується до Договору (домовленості) про порядок користування приміщеннями, що укладений та підписаний Фондом 14 червня 2011 року (далі – Домовленість). Підписанням цього Договору Інвестор однозначно підтверджує своє приєднання до Домовленості на умовах викладених в Домовленості. Інвестор підтверджує, що він ознайомлений з текстом Домовленості та погоджується з усіма умовами Домовленості. З моменту підписання Інвестором цього Договору він приєднується до Домовленості та стає стороною Домовленості. Основні умови користування приміщеннями, що викладені в Домовленості, Сторони повторюють та закріплюють в Додатку №3 до цього Договору.
5.13. В момент підписання цього Договору Сторони зобов’язуються підписати текст «Правил проживання в клубному кварталі «Ліпінка», що встановлені та затверджені Замовником, як власником земельної ділянки, на якій зводиться Будинок (далі – Правила проживання). Вказаний текст Правил проживання Сторони викладають в Додатку №4 до цього Договору. Правила проживання, за згодою Сторін викладаються російською мовою.
5.14. Сторони погодили та встановили, що надання Інвестором згоди, приєднання до Домовленості та підписання ним документів передбачених підпунктами 5.11., 5.12. та 5.13. розділу 5 Договору, є окремо визначеними Сторонами істотними умовами Договору.

6. ПОРЯДОК БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА
6.1. Будівництво Об’єкта здійснюється на підставі затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, отриманого в установленому порядку дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт та відповідно до будівельних норм і правил для даного виду будівництва.
6.2. Запланований термін введення Будинку в експлуатацію – 3 (третій) квартал 2011 р.
6.3. Після закінчення будівництва Будинку забезпечується прийняття закінченого будівництвом Будинку в експлуатацію відповідно до положень чинного законодавства України .

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.
7.2. За порушення строків виконання грошових зобов’язань за цим Договором Інвестор сплачує Фонду суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, три відсотки річних, нарахованих на суму боргу, а також пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожний день прострочення.
7.3. У разі, якщо Інвестор ухиляється від укладення договору купівлі-продажу Об’єкта в строк, передбачений цим Договором, та прийняття Об’єкта у власність, або у разі порушення Інвесторам істотних умов цього Договору передбачених підпунктами 5.11., 5.12. та 5.13. розділу 5 Договору, Фонд має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення рекомендованим листом на адресу Інвестора, вказану в цьому Договорі, або вручення під розписку повідомлення про розірвання цього Договору, надалі – Повідомлення про розірвання. У цьому разі цей Договір є розірваним і вважається припиненим в повному обсязі без укладення будь-яких документів із дня, наступного за днем направлення Повідомлення про розірвання.
7.4. У разі порушення Інвестором умов цього Договору щодо здійснення оплати за цим Договором, з урахування коригування вартості Об’єкта, Фонд має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення рекомендованим листом на адресу Інвестора, вказану в цьому Договорі, або вручення під розписку Повідомлення про розірвання. У цьому разі цей Договір є розірваним і вважається припиненим в повному обсязі без укладення будь-яких інших документів із дня, наступного за днем направлення Повідомлення про розірвання.
7.5. У разі розірвання (припинення) цього Договору з підстав, передбачених пп.7.3. цього Договору, Фонд повертає сплачені Інвестором кошти протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з дати розірвання цього Договору, за виключенням штрафу у розмірі 10% (десять відсотків) від вартості Об’єкта, що встановлена на дату укладення цього Договору. У разі розірвання (припинення) цього Договору з підстав, передбачених пп.7.4. цього Договору, Фонд повертає сплачені Інвестором кошти протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з дати розірвання (припинення) цього Договору, за виключенням штрафу у розмірі 5% (п’ять відсотків) від вартості Об’єкта, що встановлена на дату укладення цього Договору.
7.6. У разі якщо Фонд, з власної вини, не уклав договору купівлі-продажу Об’єкта в строк, передбачений цим Договором, та у разі розірвання (припинення) Договору з цієї причини, то, за письмовою вимогою Інвестора, Фонд, після настання кінцевого терміну укладення договору купівлі-продажу Об’єкта, повертає сплачені Інвестором кошти протягом 90 (дев’яносто) календарних днів після отримання такої вимоги.
7.7. У разі порушення строку завершення будівництва, зазначеного в цьому Договорі, більше ніж на 6 (шість) місяців, та у разі розірвання (припинення) Сторонами даного Договору з цієї причини, то за письмовою вимогою Інвестора Фонд повертає сплачені Інвестором кошти протягом 30 (тридцяти) робочих днів після отримання такої вимоги Інвестора.
7.8. Повернення коштів Інвестору здійснюється виключно в безготівковій формі на банківський рахунок Інвестора, про який Інвестор зобов’язаний повідомити Фонд письмово.
Фонд не несе відповідальності за порушення строків повернення коштів або за неповернення коштів у разі неповідомлення Інвестором своїх банківських реквізитів.
7.9. У випадку порушення Інвестором пункту 5.10. розділу 5 цього Договору, сума інвестиційних внесків (вартість Об’єкта) збільшується на суму коштів, що є еквівалентом 10 000,00 (десять тисяч) доларів США за курсом Національного банку України на дату здійснення порушення умов вказаного підпункту. У такому разі Інвестор зобов’язується підписати з Фондом додатковий договір до цього Договору щодо збільшення суми інвестиційних внесків (вартості Об’єкта) протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання відповідного повідомлення від Фонду.

8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Зміни та доповнення до цього Договору будуть вважатися чинними, якщо вони укладені в письмовій формі та підписані обома Сторонами або уповноваженими представниками Сторін.
8.2. Всі повідомлення (пропозиції) за цим Договором будуть вважатися здійсненими (направленими) належним чином, якщо вони викладені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом та/або вручені особисто Стороні-одержувачу. Датою отримання таких повідомлень (пропозицій) буде вважатися, якщо інше не встановлено цим Договором, дата їх особистого отримання Стороною-одержувачем або дата поштового штемпеля відділення зв’язку на конверті за місцезнаходженням Сторони-одержувача.
8.3. Термін дії Договору: з моменту його підписання Сторонами і до моменту виконання ними своїх договірних зобов’язань у повному обсязі, або до моменту виконання зобов’язань Сторін у зв’язку з розірвання (припиненням цього Договору).
8.4. Сторони підтверджують наступне:
- цей Договір не носить характеру фіктивного та/або удаваного правочину;
- цей Договір не є попереднім договором купівлі-продажу квартири і усі положення цього Договору щодо укладення договору купівлі-продажу Об’єкта є такими що стосуються та регулюють виключно порядок виконання цього Договору Сторонами.
8.5. Інвестор підтверджує, що він укладає та підписує цей Договір за згодою другого з подружжя. Згода другого з подружжя підтверджується відповідною заявою, що надана Фонду Інвестором в момент підписання цього Договору.
8.6. За цим Договором не відбувається об’єднання вкладів чи майна Сторін і не виникає спільного майна Сторін. При укладенні цього Договору метою Інвестора є отримання Об’єкта у власність, а метою Фонду є досягнення Фондом цілей, що визначені установчими документами Фонду.
8.7. Сторони погоджуються вчиняти такі дії та складати такі документи, які хоч і не передбачені прямо цим Договором, але можуть бути необхідні для досягнення цілей цього Договору, виконання зобов’язань за цим Договором та реалізації прав, передбачених цим Договором.
8.8. У разі якщо будь-яка умова цього Договору виявиться незаконною або такою, що її неможливо виконати, однак ця обставина не потягне за собою неможливість виконання Договору в цілому, інші умови Договору зберігають чинність. У цьому разі Сторони докладуть зусилля добросовісно замінити умову, яка виявилась незаконною або такою, що її неможливо виконати.
8.9. При виконанні Договору та з усіх питань, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
Додатки:
Додаток №1 – Графік інвестування.
Додаток №2 – Перелік будівельних робіт, які повинні бути виконані в Об’єкті.
Додаток №3 – частина умов Домовленості.
Додаток №4 – Правила проживання.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ФОНД
ТОВ «Компанія з управління активами «ІФК»
ПЗНВІФ «Авангард»
м. Київ, вул. Михайлівська, 18-В, Код за ЄДРПОУ 33743672, Платник податку на прибуток на загальних умовах,
ПЗНВІФ «Авангард»
код за ЄДРІСІ 233240
р/р 26501001339947 в АТ "ОТП Банк", м. Києва, МФО 300528
Має пільгу щодо податку на прибуток згідно зі ст.136 п.136.1.9 «Податкового кодексу України»
Директор ІНВЕСТОР


ідентифікаційний номер _________,
мешкає за адресою: Україна, місто _________,
паспорт серії _________,
виданий _________ року
Вернуться к началу Перейти вниз
http://lipinka.ukrainianforum.net
Admin
Admin


Сообщения : 44
Дата регистрации : 2011-08-22

Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор Empty
СообщениеТема: Додатки   Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор EmptyПн Сен 05 2011, 07:04Последний раз редактировалось: Admin (Пт Сен 09 2011, 06:38), всего редактировалось 3 раз(а)
Вернуться к началу Перейти вниз
http://lipinka.ukrainianforum.net
Ingvar

Ingvar

Сообщения : 17
Дата регистрации : 2011-08-29

Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор Empty
СообщениеТема: Re: Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор   Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор EmptyПн Сен 05 2011, 12:09

Да, договорчик тот еще ... Sad
Если решение Хозяйственного суда города Киева от 03.08.11 вступило в силу то пора бы и на п.5.2.3 посмотреть...

А копии договоров между:
1) ТОВ "Компанія з управління активами "ІФК" и ПЗНВІФ "Авангард"
2) Фондом (ПЗНВІФ "Авангард") и Замовником ("Новосел")
3) Замовником и Забудовником (ТОВ "Сфера")
дают?
Вернуться к началу Перейти вниз
Юлия_B2
Admin


Сообщения : 165
Дата регистрации : 2011-08-22
Возраст : 37
Откуда : Киев

Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор Empty
СообщениеТема: Re: Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор   Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор EmptyПн Сен 05 2011, 20:24

Ingvar пишет:
Да, договорчик тот еще ... Sad
Если решение Хозяйственного суда города Киева от 03.08.11 вступило в силу то пора бы и на п.5.2.3 посмотреть...

А копии договоров между:
1) ТОВ "Компанія з управління активами "ІФК" и ПЗНВІФ "Авангард"
2) Фондом (ПЗНВІФ "Авангард") и Замовником ("Новосел")
3) Замовником и Забудовником (ТОВ "Сфера")
дают?

показывают, но копии снимать не дают... это договора их "внутренние", то что должны видеть мы нам и показывают и дают копии, считаю это вполне нормальным, договора есть и это главное Smile ...
А п.5.2.3 - зачем панику создавать, никто бы о проблемах и не сообщал.. это такой же пункт как и некоторые другие, просто "психологическое" успокоение читающего..
Вернуться к началу Перейти вниз
http://webmaker.in.ua
Ingvar

Ingvar

Сообщения : 17
Дата регистрации : 2011-08-29

Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор Empty
СообщениеТема: Re: Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор   Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор EmptyПн Сен 05 2011, 23:56

Юлия_B2 пишет:
показывают, но копии снимать не дают... это договора их "внутренние", то что должны видеть мы нам и показывают и дают копии, считаю это вполне нормальным, договора есть и это главное Smile ...

Было бы нормально, если бы:
а) в инвестиционном договоре и додатках не было обязательств Инвестора по отношению к этим самым "Замовникам/Забудовникам".
б) договор был справедливым (без дыр и лазеек) и предусматривал защиту интересов не только Фонда, но и Инвестора.

Юлия_B2 пишет:

А п.5.2.3 - зачем панику создавать, никто бы о проблемах и не сообщал.. это такой же пункт как и некоторые другие, просто "психологическое" успокоение читающего..

Нельзя так относиться к договору. Чем толще договор (без "психологических пунктов" Very Happy), тем меньше вопросов в процессе его исполнения.
В связи со сложившейся ситуацией с землей ответственная компания выложила бы на своем сайте какой-нибудь пресс-релиз .
А если честно, то по той редакции договора, что здесь выложена, вы (инвесторы) полностью зависите от доброй воли другой стороны договора. При форс-мажорных обстоятельствах (о которых в договоре ни слова), желании или мотивации сотрудников Фонда, вас (не обязательно всех) могут здорово обидеть без всяких юридических последствий.
Искренне желаю, чтобы этого не случилось.
Вернуться к началу Перейти вниз
Юлия_B2
Admin


Сообщения : 165
Дата регистрации : 2011-08-22
Возраст : 37
Откуда : Киев

Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор Empty
СообщениеТема: Re: Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор   Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор EmptyВт Сен 06 2011, 00:11

Ingvar пишет:

Искренне желаю, чтобы этого не случилось.

Спасибо, за пожелание! Smile
Договор "односторонний" и это видели при подписании, но нас "третья" сторона убедила, что ИБК очень серьезная компания, и квартал 100% достроят и будет все хорошо!... Вот теперь эту "третью" сторону мы и мучаем, говорят, что нет оснований для паники...

кстати, о договоре много было написано http://realt.ua/Forum/0_Forum.php?IDF=4&IDT=6016&cuImg=6&cpg=3, но люди все равно покупают... или что-то знают или на что-то надеяться
Вернуться к началу Перейти вниз
http://webmaker.in.ua
Ingvar

Ingvar

Сообщения : 17
Дата регистрации : 2011-08-29

Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор Empty
СообщениеТема: Re: Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор   Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор EmptyВт Сен 06 2011, 00:39

Юлия_B2 пишет:
но люди все равно покупают... или что-то знают или на что-то надеяться

Скорее второе Very Happy
Мне самому очень нравится этот проект, и у других застройщиков, наверняка, договора и схемы не лучше... Я бы и рискнул, если бы в стране спокойнее было бы, хоть чуть-чуть Sad
Вернуться к началу Перейти вниз
Спонсируемый контент
Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор Empty
СообщениеТема: Re: Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор   Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор Empty

Вернуться к началу Перейти вниз
 
Неплохо бы здесь выложить ПОЛНЫЙ пакет документов, которые должен подписать Инвестор
Вернуться к началу 
Страница 1 из 1

Права доступа к этому форуму:Вы не можете отвечать на сообщения
Форум ЖК Липинка (неофициальный) :: Форум инвесторов и владельцев - I очередь :: Документы, справки, договора-
Перейти: